NEW ATLANTIC INTERNATIONAL TRADING JSC
Hotline: 0936.722.700
 • Zalo
 • Tiếng Việt
 • English

Tractor

Search
Theo loại xe :
 • 4 x 2
 • 4 x 4
 • 6 x 4
 • 6 x 6
 • 8 x 4
 • khác
By Model :
 • 8 tấn => 14 tấn
 • 14 tấn
 • trên 14 tấn
 • Đầu kéo
Tìm kiếm theo dòng :
 • Đỏ mận
 • Vàng
 • Cam
 • Trắng
 • Xanh dương
 • Xanh quân đội
MODEL : XE ĐẦU KÉO KAMAZ 65225 (6x6)
Price : Contact
Model : xe đầu kéo KAMAZ 6460 (6x4)
Price : Contact
Model: Xe đầu kéo KAMAZ 54115 (6x4)
Price : Contact
Model: Xe đầu kéo KAMAZ 65116 (6x4)
Price : Contact