CÔNG TY CP KAMAZ VIỆT NAM
Hotline: 0936.722.700
  • Zalo
  • Tiếng Việt
  • English
Chi Nhánh Quảng Trị

 

eaa30a81bdb840e619a9e3fbefc158f8a5a6fce9
GIAO XE THÙNG 43265 CHO KHÁCH HÀNG HỒ VĂN NGHỊ-06/2020
986e917b0551f80fa140P4140367
 
15 XE BEN 6540 CT TNHH MTV LÂM NGHIỆP KHẢ LÂM-06/2020
7ec75b5f2685dbdb8294750d6fa680747d2a2465
02 XE BEN 65115 CT TNHH TÂN BẢO THÀNH- 05/2020
 
 
3c48f2f71f25e27bbb34_189810c1a71c08c9ed5d1
 

01 XE BEN 65115  CÔNG TY TNHH SOTO- 02/2020

6cd1ce52b3884ed6179959d4b18f5c5da103f84c

01 XE BEN 65115 KHÁCH HÀNG NGUYỄN  THỊ SÂM- 04/2020
 
b8e0fa401592e8ccb183_18ba9316cdcbe21e078af_1
02 XE BEN 65115 CT TNHH TÂN BẢO THÀNH- 04/2020