CÔNG TY CP KAMAZ VIỆT NAM
Hotline: 0936.722.700
  • Zalo
  • Tiếng Việt
  • English
Chi Nhánh Vũng Tàu

BÀN GIAO 5 XE BEN 6540 CHO CÔNG TY CỔ PHẦN LEC GROUP - 06/2020 

17c5ab6c64a499fac0b5_1608d8d091938e466bd29_2e16e0e57bc8841d618995ab864c2a80a55540c1b_1

BÀN GIAO XE BEN 65115 CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÙNG QUÂN-06/2020

8f90addc5703aa5df312c9c9fd890756fa08a3474c1d0a45f09a0dc4548bbe5d5a1ba0c45d9a04d5

BÀN GIAO XE TẢI THÙNG 65117 CHO KHÁCH HÀNG TRẦN VĂN TOÀN-11/2019

1b7d96396fe692b8cbf7240d706289bd74e32dac24470f12f6cd0b9352dc9666b5384ce7b1b9e8f6